Thursday, 18 March 2010

歓迎 - Welcome...English: The KYOSAKU project is an experimental art group. It is formed by the collision of unbridled creativity with divine inspiration for the delight of the concrete jungle: Londinium. It is a noble group of friends of mostly Eastern European origin with a mixture of English and Lebanese ancestors (though we all have divine blood that goes back to the first stardust).

KYOSAKU project to eksperymentalna grupa artystyczna powstala na skutek zderzenia sie nieokielznanej kreatywnosci z boská inspiracjá ku uciesze wielkomiejskiej dzungli -Londinium. Grupe tworzy zacne grono przyjaciól w wiekszosci pochodzenia wschodnioeuropejskiego z domieszká angielszczyzny i libanskich przodków (wszyscy z boskim rodowodem siégajácym pierwszych pylów gwiezdnych...).


English: Here's what the wisdom of a Zen book has to say about this magic word:

KYOSAKU- the stick of awakening, used by the Zen master. Administered during zazen between the neck and shoulder (trapezius muscles), where many acupuncture meridians intersect and tension often accumulates; its effect is both stimulating and calming.


Polish: A oto co mówi mádra ksiazka Zen o tym magicznym slowie:

KYOSAKU-kij przebudzenia, używane przez mistrza Zen. Podawanych w trakcie zazen od szyi i barku (czworoboczny mięśni), gdzie krzyżują się liczne meridianów akupunktury i często gromadzi się napięcie, a jego skutkiem jest zarówno pobudzenie i uspokojenie.

English: Since none of us has the appropriate skills to strike apprentices in the appropriate acupunctural places, with humility we accept that we will strike into the head with our theatrical provocation. Here the number of meridians increases our chances to activate the flow of thought and energy in the new direction.


Polish: Jako, ze zadne z nas nigdy nie nabylo stosownych kwalifikacji do uderzania adeptów sztuk tajemnych w to odpowiednie akupunkturowo miejsce z wielká pokora przyjelismy, ze bédziemy uderzac naszymi teatralnymi prowokacjami bezposrednio w glowe, gdzie liczba meridianów zwieksza nasze szanse na uaktywnienie przeplywu mysli i energi w nowym kierunku...Banging on minds will be:
Walic po glowach bédá:

Lamir, Olga, Santiago, RIP, Samir

Plus manager: Pharkie

No comments:

Post a Comment